درب لابی

A .02

_
اندازه استاندارد
220*220-140
نوع چهارچوب
چهارچوب چوبی – تیز -سفارشی
نوع روکش استاندارد
گردو ایرانی/ خام(رنگ پوششی) 
رویه
به صورت استاندارد برجسته با منبت
پشتی
به صورت استاندارد برجسته بدون منبت

خانه نمایندگان فروشتماس با ما